Trang chủ Blog 10+ Thông Tin Về Những Phòng Chức Năng Của Sở Tài Chính Yên Bái

10+ Thông Tin Về Những Phòng Chức Năng Của Sở Tài Chính Yên Bái

Bởi Quang Thọ

Được ví như “cửa ải” của Tây Bắc, nơi giao thoa của hai nền văn hóa đa dân tộc Đông Bắc và Tây Bắc đã hình thành nên nền văn minh rực rỡ. Tài năng và sức sáng tạo của người dân Yanbai đã tạo nên một vùng đất có tiềm năng vô hạn. Hòa cùng dòng chảy của lịch sử dân tộc Việt Nam, nhân dân Yên Bái đã hình thành nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, anh dũng, kiên cường kháng chiến, kiên cường đổi mới trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Hôm nay mình cũng cùng nhau tìm hiểu những thông tin về Sở Tài chính Yên Bái nhé!

10+ Thông Tin Về Những Phòng Chức Năng Của Sở Tài Chính Yên Bái

10+ Thông Tin Về Những Phòng Chức Năng Của Sở Tài Chính Yên Bái

Giới thiệu chung về Sở Tài chính Yên Bái

Tên cơ quanSở Tài chính tỉnh Yên Bái
Địa chỉ liên hệTP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
Điện thoại029.3 852 442  
Fax029.3 851 950
Emai[email protected]

Tổ chức bộ máy nhà nước của Sở Tài chính Yên Bái

Thông tin lãnh đạo

Phòng/banHọ và tênChức vụSố điện thoại
I. Ban Lãnh đạo1. Nguyễn Thị Trang Nhung

2. Hoàng Thị Uyển

3. Nguyễn Thành Vinh

Giám đốc

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc 

0216.3893.899

0216.3850.079

0216.3851.447

II. Văn phòng1. Nguyễn Hồng Nam

2. Trần Thị Lan Hương

Chánh Văn phòng

Phó chánh Văn phòng

02163.851.307

 

III. Phòng Tài chính và Hành chính sự nghiệp1. Hà Thị Hưng

2. Lương Thị Minh Loan

3. Trần Xuân Kiếng

Trưởng phòng

Phó trưởng phòng

Phó trưởng phòng

02163.851.138
IV. Phòng Quản lý ngân sách1. Trần Thị NguyệtTrưởng phòng02163.852.573
V. Phòng Tài chính Doanh nghiệp1. Lê Anh Cường

2. Nguyễn Thị Kiều Vân

3. Hà Thị Phương

Trưởng phòng

Phó  trưởng phòng

Phó trưởng phòng

02163.851.507
VI.Phòng Quản lý giá và công sản1. Trần Anh Tuấn

2. Nguyễn Thị Minh Thu

3. Nguyễn Thị Thu Hương

Trưởng phòng 

Phó trưởng phòng

 Phó trưởng phòng 

02163.853.911

02163.853.209

 

VII. Phòng Đầu tư1. Hoàng Văn Lợi

2. Nguyễn Thị Mai Ngọc

3. Nguyễn Thu Hương

Trưởng phòng

Phó trưởng phòng

Phó trưởng phòng

02163.851.321
VIII. Thanh tra1. Nguyễn Phi Cường

2. Phạm Hoàng Thao

3. Đỗ Thị Kim Thu

Chánh thanh tra

Phó chánh thanh tra

Phó chánh thanh tra

02163.851.462

 

Chức năng nhiệm vụ của Sở Tài chính Yên Bái

Điều 1 Trạng thái và Chức năng

 1. Sở Tài chính là một cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tư vấn, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý tài chính quốc gia, ngân sách quốc gia; thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước; – Tài sản thuộc sở hữu; các quỹ tài chính nhà nước; Đầu tư tài chính; tài chính thương mại; kế toán; kiểm toán độc lập; tham gia các hoạt động dịch vụ tài chính và giá cả ở địa phương theo quy định của pháp luật.
 2. Bộ Tài chính có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh. Bộ Tài chính.

Điều 2 Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh:
 2. a) Sở tài chính Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền;
 3. b) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm ngành tài chính phù hợp với quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội của địa phương;
 4. c) Dự thảo kế hoạch, phương thức tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính quốc gia thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của sở theo quy định của pháp luật;
 5. d) Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng;

đ) Dự thảo văn bản quy định trình độ, tiêu chuẩn chức danh của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch tài chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 1. e) Dự thảo phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương các cấp; xây dựng tiêu chuẩn phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương; thu phí, lệ phí, hội phí của nhân dân theo quy định của pháp luật và báo cáo Bộ Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền;
 2. g) Dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương; phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách đã xác định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền;
 3. h) Phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất và tài sản khác thuộc sở hữu nhà nước do địa phương quản lý.
 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 5. a) Soạn thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;
 6. b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tổ chức lại, giải thể sở theo quy định của pháp luật.
 7. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài chính của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ do sở quản lý theo quy định của pháp luật.
 8. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo, công bố, công khai, giáo dục và giám sát việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính; tư vấn các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng; tổ chức thực hiện của sở quản lý quốc gia sau khi được sở có thẩm quyền công bố Các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, chương trình, kế hoạch trong phạm vi.
 9. Về các khoản thu ngân sách quốc gia như quản lý ngân sách quốc gia, thuế, phí, v.v.
 10. Các quỹ (quỹ đầu tư phát triển, quỹ phát triển đất, quỹ bảo trì đường bộ, quỹ bảo hiểm) do tài chính nhà nước thành lập hợp pháp cho chính quyền địa phương để bảo vệ môi trường, quỹ bảo vệ và phát triển rừng, quỹ phát triển nhà ở, quỹ bảo lãnh tín dụng nhỏ và vừa doanh nghiệp quy mô, …);

Điều 3 Lãnh đạo Sở

 1. Sở Tài chính có 01 Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

2 Giám đốc sở là giám đốc sở, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và giám đốc theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng. Trả lời kiến ​​nghị của cử tri cũng như chất vấn của đại biểu Quốc hội.

 1. Giám đốc là người giúp Giám đốc hướng dẫn một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và chịu trách nhiệm về công việc được pháp luật giao. Trường hợp Giám đốc sở vắng mặt, Giám đốc ủy quyền cho một Phó Giám đốc sở điều hành các hoạt động của sở;

Điều 4: Cơ cấu tổ chức

Các tổ chức tham mưu & chuyên môn, nghiệp vụ.

Trên đây là 10+ thông tin về Sở Tài chính Yên Bái, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hẹn gặp các bạn ở đây để có thể cập nhật thêm nhiều bài viết bổ ích khác nhé.

Đọc thêm  Những biện pháp khắc phục phá rừng ở Yên Bái

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

TOP 10 YÊN BÁI

Mình là Quang Thọ, một người con của thành phố Yên Bái thân yêu. Blog này là nơi Quang Thọ chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết của mình về vẻ đẹp mảnh đất và con người nơi đây. Đặt vị trí bài viết Toplist – Đăng bài PR, Review, Guest Post – Đặt Banner quảng cáo vui lòng liên hệ:
Contact : Liên Hệ Zalo

© All rights reserved. Powered by top10yenbai.com