Trang chủ Blog Top 10 nhiệm vụ và các thành tích của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái trong những năm qua

Top 10 nhiệm vụ và các thành tích của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái trong những năm qua

Bởi Quang Thọ

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng quan trọng trong việc tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước. Các lĩnh vực thuộc ngành xây dựng tại địa phương bao gồm: Xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở, kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị,… Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Xây dựng đã đạt được những kết quả thành công nhất định trong những năm vừa qua. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy theo dõi nhé!

sở xây dựng tỉnh yên bái

Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái

 • Trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về lĩnh vực quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái theo quy định hiện hành.
 • Trình UBND tỉnh quy hoạch phát triển, những kế hoạch dài hạn; các chương trình, dự án, công trình xây dựng trọng điểm thuộc lĩnh vực quản lý của Sở phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển của địa phương.
 • Hướng dẫn, kiểm tra đánh giá và tổng hợp tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ, tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ cập thông tin về các Sở.
 • Quản lý lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở, công sở, quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, hạ tầng kỹ thuật…
 • Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức dịch vụ thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở, ; quản lý chỉ đạo với các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp.
 • Giúp UBND tỉnh quản lý các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể hay tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực quản lý của Sở.
 • Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, bảo vệ môi trường; thực hiện hợp tác quốc tế, xây dựng hệ thống lưu trữ tư liệu về các lĩnh vực quản lý của Sở.
 • Góp phần giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn UBND huyện, quận, thị xã của tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành Xây dựng.
 • Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết những tố cáo, khiếu nại của nhân dân; chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm về lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Sở theo quy định của pháp luật.
 • Gửi báo cáo định kỳ 6 tháng 1 lần mỗi năm và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công với UBND tỉnh, BXD và các cơ quan có thẩm quyền.
 • Quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ công nhân viên chức theo quy định hiện hành của pháp luật; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng tại địa phương.
 • Quản lý nguồn tài chính, ngân sách được giao và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân phó của UBND tỉnh.
 • Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái cần thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh phân công, giao phó.
Đọc thêm  NHỮNG TẤM GƯƠNG SÁNG CỦA THPT CHU VĂN AN YÊN BÁI

sở xây dựng tỉnh yên bái

Một số kết quả hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái qua các năm

Kết quả đạt được năm 2016

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của toàn thể các cấp, các ngành, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động đã giúp Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả như sau:

 • Tỷ lệ đô thị hóa bình quân toàn tỉnh Yên Bái: 20,41%;
 • Tỷ lệ phủ kín quy hoạch xây dựng đô thị của tỉnh đạt 100%;
 • Tỷ lệ xã hoàn thành lập quy hoạch chung: 100% (152/152 xã);
 • Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung ước tính tỉ lệ đạt 76,5%;
 • Tỷ lệ thu gom và xử lý các loại rác thải tại khu vực đô thị: 89,5%;

Tổng giá trị sản lượng toàn ngành Xây dựng năm 2016 ước tính đạt 2.076,5 tỷ đồng, so với kế hoạch đặt ra đầu năm đã đạt 102,86%, so với cùng kỳ năm ngoái đạt 109,94%. 

Tổng sản lượng sản xuất Xi Măng và clinker đạt 1.144.539 tấn (trong đó xi măng đạt 1.065.927 tấn); Bột đá CaCO3 đạt 204.360 tấn; Nước sạch là 8,72 triệu m; Đá xây dựng 498,8 nghìn m3; Sỏi các loại 156,75 nghìn m3; Cát các loại 279,37 nghìn m3; Gạch xi măng (gạch không nung) đạt 46 triệu viên.

Đọc thêm  Top 10 shop hoa tươi Yên Bái rẻ đẹp đa dạng loại hoa cho bạn

sở xây dựng tỉnh yên bái

Kết quả đạt được năm 2017

Một số chỉ tiêu phấn đấu đạt được trong năm 2017 như sau: 

 • Tỷ lệ đô thị hóa bình quân của toàn tỉnh đạt 21,5%;
 • Tỷ lệ phủ kín quy hoạch xây dựng đô thị của tỉnh đạt 100%;
 • Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung ước đạt 77%; 
 • Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải tại khu vực đô thị: 92%;
 • Giá trị sản lượng toàn ngành thực hiện năm 2017 đạt 2.212,0 tỷ đồng tăng 5,69% so với cùng kỳ. Trong đó: giá trị xây lắp 1.160,0 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp là 1.015,01 tỷ đồng, giá trị tư vấn khảo sát, thiết kế là 17,0 tỷ đồng, giá trị giám sát kỹ thuật và kiểm định xây dựng là 20,0 tỷ đồng. 
 • Các sản phẩm chủ yếu: Xi Măng và clinker đạt 1.150.000 tấn; bột CaCo3 210.000 tấn; Gạch nung 300 triệu viên; Nước sạch 6,5 triệu m3; Đá xây dựng: 500 nghìn m3; Sỏi các loại 160 nghìn m3; Cát các loại 290 nghìn m3; Gạch xi măng (không nung) đạt 52 triệu viên.

Kết quả đạt được năm 2018

Một số chỉ tiêu trong lĩnh vực của ngành tiếp tục phát triển với diễn biến tích cực và tăng trưởng so với năm 2017, cụ thể đó là: 

 • Tỷ lệ đô thị hóa bình quân toàn tỉnh ước tính đạt 21,8%; 
 • Tỷ lệ phủ kín quy hoạch xây dựng đô thị của tỉnh đạt 84,62%; 
 • Tỷ lệ các xã hoàn thành lập quy hoạch chung 100% (152/152 xã); 
 • Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch bằng hệ thống cấp nước tập trung đạt 87,5%; T
 • Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải tại đô thị: 89,5%
Đọc thêm  Những thông tin về công ty điện lực Yên Bái có thể bạn chưa biết

Trên đây là những thông tin về kết quả hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái mà bạn có thể quan tâm. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu thêm về nhiệm vụ quyền hạn cũng như cách thức hoạt động của Sở Xây dựng trên khắp các tỉnh thành toàn quốc.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

TOP 10 YÊN BÁI

Mình là Quang Thọ, một người con của thành phố Yên Bái thân yêu. Blog này là nơi Quang Thọ chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết của mình về vẻ đẹp mảnh đất và con người nơi đây. Đặt vị trí bài viết Toplist – Đăng bài PR, Review, Guest Post – Đặt Banner quảng cáo vui lòng liên hệ:
Contact : Liên Hệ Zalo

© All rights reserved. Powered by top10yenbai.com