Trang chủ Blog Top những nhiệm vụ quan trọng của hội nông dân tỉnh Yên Bái

Top những nhiệm vụ quan trọng của hội nông dân tỉnh Yên Bái

Bởi Quang Thọ

Bạn muốn biết về Hội nông dân tỉnh Yên Bái nhưng lại không biết phải tìm thông tin ở đâu và không biết nó có đáng tin hay không? Thì hãy theo bài viết dưới đây bởi vì những thông tin chúng tôi cung cấp đều chính xác và chi tiết.

Top những nhiệm vụ quan trọng của hội nông dân tỉnh Yên Bái

Hội nông dân tỉnh Yên Bái thì nghiên cứu, đề xuất

Tham mưu những chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích, nhiệm vụ của Hội và cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan Hội Nông dân tỉnh.

Tham mưu sơ kết, tổng kết công tác Hội và các phong trào nông dân toàn tỉnh hàng năm.

Hội nông dân tỉnh Yên Bái thì hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

Những chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh; nghiệp vụ công tác của Hội theo phân công, phân cấp.

Top những nhiệm vụ quan trọng của hội nông dân tỉnh Yên Bái

Tuyên truyền, phổ biến, vận động hội viên để thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức của Hội.

Đọc thêm  Top 10 việc làm tại Yên Bái lương hấp dẫn

Tổ chức bộ máy hội nông dân tỉnh Yên Bái

Những Ban, đơn vị chuyên môn của Cơ quan Hội Nông dân tỉnh bao gồm:

Ban Xây dựng Hội

Ban Kinh tế – Xã hội

Văn phòng Hội Nông dân tỉnh

Cơ quan Hội Nông dân thì có Hội đồng lương; Hội đồng Thi đua- Khen thưởng; Hội đồng Kỷ luật; Hội đồng Sáng kiến; những tổ chức: Chi bộ, Chi đoàn, Công đoàn, Chi Hội khuyến học, Ban Thanh tra nhân dân và những tổ chức xã hội khác theo quy định.

Nhiệm  vụ của Ban Xây dựng Hội 

Tham mưu những nội dung, giải pháp về công tác Quốc phòng – An ninh; tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm cho các cán bộ, hội viên nông dân, tham gia giữ gìn và cần bảo đảm an ninh nông thôn. Tham gia và xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân và An ninh nhân dân trên địa bàn nông thôn.

Top những nhiệm vụ quan trọng của hội nông dân tỉnh Yên Bái

Xây dựng đội ngũ các báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên. Biên tập đề cương để tuyên truyền, tài liệu sinh hoạt cho hội viên. Quản lý và phát triển Website của Hội Nông dân tỉnh; phối hợp với những cơ quan báo chí, truyền thông để giới thiệu những hoạt động của Hội, tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình, những nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo.

Phối hợp với các ban, đơn vị để kiểm tra việc triển khai các chương trình, dự án của Hội theo quy định.

Đọc thêm  Top 10 thông tin về Trung tâm dịch vụ việc làm Yên Bái

Tham mưu giải quyết các đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, trợ giúp pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các cán bộ, hội viên, nông dân

Nhiệm vụ Ban Kinh tế – Xã hội

Xây dựng kế hoạch hướng dẫn, tổ chức các Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau để làm giàu, giảm nghèo bền vững;  Phong trào Nông dân thi đua xây dựng một nông thôn mới;  Phong trào Nông dân tham gia để đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Tham mưu với Ban Thường vụ tổ chức thực hiện những kế hoạch, chương trình phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, với các sở, ban, ngành của tỉnh để phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp và những vấn đề xã hội ở nông thôn.

Hướng dẫn xây dựng mô hình để phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, kinh tế hộ, những mô hình theo Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các mô hình phát triển kinh tế thông qua các nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Top những nhiệm vụ quan trọng của hội nông dân tỉnh Yên Bái

Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về các công tác quản lý, điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân; tập huấn, hướng dẫn các hội viên, nông dân quản lý, sử dụng vốn vay đạt hiệu quả. Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn của những hộ vay, hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện, các hoạt động của Hội Nông dân cấp xã về những nội dung liên quan đến Quỹ Hỗ trợ nông dân; tổ chức sơ, tổng kết hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân và các chương trình phối hợp tạo vốn cho nông dân;

Đọc thêm  Top những hoạt động ngoại khóa nổi bật nhất của Trường THPT Nguyễn Huệ Yên Bái

Nhiệm vụ của Văn phòng

Xây dựng và tổ chức thực hiện những chương trình, kế hoạch công tác và những công việc cụ thể theo sự chỉ đạo, điều hành của Thường trực Hội Nông dân tỉnh.

Hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các Quy chế làm việc của cơ quan.

Thực hiện công tác thông tin, tổng hợp phục vụ các công tác lãnh đạo, chỉ đạo; soạn thảo những văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ; thẩm định nội dung, thể thức những loại văn bản của Hội Nông dân tỉnh trước khi trình ký và phát hành; tổ chức in, sao và để phát hành văn bản.

Nhiệm vụ Các Hội đồng 

Các hội đồng thì có chức năng tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh Hội, trực tiếp là Thủ trưởng cơ quan quyết định những việc nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, công nhận sáng kiến cán bộ, công chức Cơ quan Hội Nông dân tỉnh theo các quy định hiện hành.

Kết luận

Qua những thông tin của bài viết trên thì chúng ta có thể biết về nhiệm vụ của Hội nông dân tỉnh Yên Bái. Hy vọng đây là nguồn tin hữu ích cho bạn khi tìm hiểu về cơ quan này

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

TOP 10 YÊN BÁI

Mình là Quang Thọ, một người con của thành phố Yên Bái thân yêu. Blog này là nơi Quang Thọ chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết của mình về vẻ đẹp mảnh đất và con người nơi đây. Đặt vị trí bài viết Toplist – Đăng bài PR, Review, Guest Post – Đặt Banner quảng cáo vui lòng liên hệ:
Contact : Liên Hệ Zalo

© All rights reserved. Powered by top10yenbai.com